O Mnie

Wierzę, że człowiek jest z natury dobry i posiada wrodzoną chęć rozwoju, która może zostać zablokowana przez niesprzyjające środowisko. Kiedy patrzę na świat, jestem pesymistą, ale kiedy patrzę na ludzi, jestem optymistąCarl Rogers.

Jestem dyplomowanym psychologiem, psychoterapeutką w trakcie szkolenia w nurcie Gestalt. Pracuję psychoterapeutycznie i oferuję szeroko rozumiane wsparcie psychologiczne. Dodatkowo współpracuję z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i pracuję z osobami doświadczającymi przemocy. 

W swojej pracy opieram się na psychoterapii Gestalt uzupełnianej o podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach oraz psychologię humanistyczną.

Moja Droga

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Ukończyłam szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, posiadam również certyfikat z rozwoju kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia coachingu.

Ukończyłam Program Pomocy Psychologicznej w nurcie Gestalt. Obecnie jestem w trakcie całościowego 4 – letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, jest to ośrodek akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Dodatkowo regularnie poszerzam swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach i warsztatach, w kraju i za granicą, dotyczących takich tematów jak m.in: interwencja kryzysowa czy żałoba.

 

Moja Praca

Na codzień pracuję z dorosłymi i młodzieżą. Współpracuję również z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz z Dziennym Domem Seniora, gdzie pomagam ludziom doświadczającym różnych trudności w życiu.

W trosce o najwyższą jakość psychoterapii i udzielanego wsparcia regularnie superwizuję swoją pracę i kieruję się Kodeksem Etycznym Psychologa.

W moim gabinecie jest miejsce na wszystkie uczucia, emocje i trudności. Na te przyjemne i na te bolesne. Wiem, że pierwsze spotkanie z psychoterapeutką może być trudne, czasem nawet budzić lęk. Jest to zupełnie naturalne. Dlatego gdy zdecydujesz, że chciałbyś się spotkać, będę dla Ciebie, wysłucham, nie ocenie.

Wysłucham Cię tak by jak najpełniej zrozumieć z czym się mierzysz i na tej podstawie, w atmosferze akceptacji, zaangażowania i empatii wspólnie postaramy się znaleźć rozwiązanie sytuacji.

Gdy tylko poczujesz, że potrzebujesz się spotkać – zapraszam serdecznie. To od Ciebie zależy w jakiej formie się zobaczymy, online, czy w gabinecie.