Kontakt

ul. Lelewela 10/2
53-505 Wrocław

607 627 754

awasiewicz@milemiejsce.org